1. Prof. Luke E. Mumba (VC, University of Zambia, Zambia)

2.  Prof. Naison Ngoma (VC, Copperbelt University, Zambia)

3.  Prof. Hellicy C. Ng’ambi (VC – MU, Zambia)

4.  Deputy Secretary to Cabinet